عرضه مستقیم سیب و پرتقال عصر عید با قیمت مصوب


تهران – ایرنا – از این پس قیمت هر کیلوگرم سیب و پرتقال در آستانه عید و ایام نوروز در مبادی عرضه مستقیم میوه نوروزی بر اساس قیمت مصوب برای شهروندان بهزیستی عرضه می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057994/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8

توسط احمد گل کار

احمد گل کار