عرضه مستقیم ماهی تنظیم بازار در بندرعباس آغاز شد


بندرعباس – ایرنا – سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان گفت: عرضه مستقیم ماهی به بازار ماهی هایپر مارکت گمبرون استان از امروز 2 اسفندماه آغاز شد و تا 14 فروردین ماه 1402 ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056726/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار