عرضه 100 هزار تن خرما ماه مبارک رمضان در سراسر کشور


تهران – ایرنا – معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از عرضه 100 هزار تن خرما برای ماه مبارک رمضان در سراسر کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049135/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار