عرضه 57000 تن جو از طریق سامانه بازار


تهران- ایرنا- شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرد: 57 هزار تن جو دوسر از طریق سامانه بازار به تولیدکنندگان عرضه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110091/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%B5%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار