عزم دولت سیزدهم برای جوان سازی نیکیلات بوشهر


بوشهر – ایرنا – احیاء، اصلاح و احیای گیاهان همواره یکی از خواسته های مهم باغداران استان بوشهر بوده که در سفر استانی رئیس جمهور و هیات دولت سیزدهم مصوب و وعده داده شد و اکنون با با اعلام اعتبار و تحقق وعده پرداخت تسهیلات، بارقه امیدی در دل پرورش دهندگان میوه های شیرین گرمسیری وجود دارد که برای رونق مجدد نخلستان ها ایجاد شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014761/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%AE%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار