عشایر خراسان جنوبی 57 میلیارد تومان درآمدزایی کردند


بیرجند – ایرنا – مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی می گوید: عشایر این استان بهار امسال از 57 میلیارد تومان 3 هزار و 519 تن شیر سبک و سنگین، 330 تن پشم، 70 تن مو و 742 تن گوشت قرمز تولید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166420/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B5%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار