علامت گذاری لاشه حیوانات در کشتارگاه های استان تهران استاندارد شده است


شهرری – ایرنا – معاون بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان تهران از یکسان سازی علامت گذاری لاشه در کشتارگاه های دام این استان برای حفظ حقوق مصرف کنندگان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031015/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار