علاوه بر 163 هزار میلیارد تومان بودجه امسال به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.


بجنورد – ایرنا – عضو کمیسیون کشاورزی شورای اسلامی گفت: در بودجه سال 1402 163 میلیارد و 500 میلیون تومان به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072091/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B1%DB%B6%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار