علاوه بر 51 میلیارد تومان تسهیلات به تولیدکنندگان چای در کشور پرداخت شده است


رشت – ایرنا – رئیس سازمان چای کشور می گوید: امسال بیش از 51 میلیارد تومان به چایکاران گیلان و مازندران برای احیاء، اصلاح و کشت باغات مقداری چای پرداخت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85021264/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%B5%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار