علت افزایش آتش سوزی در مراتع و جنگل ها چیست؟


تهران- ایرنا- رئیس مرکز ملی مدیریت بحران آب و هوا و خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفت: با توجه به کاهش رطوبت خاک در جنگل های شمال که ناشی از بارش های زیر نرمال است، احتمال آتش سوزی بیشتر از جنگل های زاگرس است که امسال بارندگی کافی داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177194/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار