عملیات اجرایی 6 سایت اسکان عشایر در هرمزگان آغاز شد


بندرعباس – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: به منظور جلوگیری از پراکندگی عشایر، احداث 6 سایت اسکان عشایر در این استان آغاز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094123/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار