عملیات ساخت مرکز حفاظت و احیای ذخایر ژنتیکی آبزیان جاسک آغاز شد


بندرعباس – ایرنا – عملیات احداث مرکز احیا و حفظ ذخایر ژنتیکی آبزیان جاسک لفیک با اعتباری بالغ بر 150 میلیارد تومان با حضور مدیرعامل سازمان شیلات کشور و با حمایت از روز چهارشنبه آغاز شد. استانداری هرمزگان


منبع: https://www.irna.ir/news/85093308/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%DA%A9

توسط احمد گل کار

احمد گل کار