عکاس نجومی سال 2022، عکس ها خارج از این دنیا هستند

زیهوی هو با این عکس از کوه برفی Namcha Barwa در تبت (بالا)، با عنوان خنجر زدن به ستارهs – اشاره ای به نام کوه که به معنی ” نیزه ای که به داخل …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2338318-astronomy-photographer-of-the-year-photos-are-out-of-this-world/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

زیهوی هو

این عکس‌های دلخراش نشان می‌دهند که وقتی به وسعت وسیع فضا نگاه می‌کنیم چه چیزی در انتظار ماست. این تصاویر جزو عکس‌های برنده و منتخب برای مسابقه عکاس نجومی سال امسال است که توسط رصدخانه سلطنتی لندن برگزار می‌شود.

تصویر پیش فرض New Scientist
این تصاویر از جمله تصاویر برنده و منتخب برای مسابقه امسال است که توسط رصدخانه سلطنتی لندن برگزار شده است.

فضا


16 سپتامبر 2022

چاقو زدن در ستاره ها

توسط احمد گل کار

احمد گل کار