عکس ناسا بهترین تصویری است که تاکنون از یک منطقه سایه‌دار دائمی روی ماه گرفته شده است

ابزار جدید ShadowCam اولین تصویر خود را از مدار ماه برگردانده است که فضای داخلی منطقه ای از ماه را نشان می دهد که هرگز نور مستقیم خورشید را دریافت نمی کند.

فضا


11 ژانویه 2023

رابینسون می‌گوید در سال آینده، ShadowCam باید تمام PSR‌های شناخته شده را مشاهده کند. شکار یخ ماه ادامه دارد و اگر در سایه ها کمین کرده باشد، این دوربین باید بتواند آن را تشخیص دهد.

ShadowCam 200 برابر حساس‌تر از دوربینی است که قبلاً برای رصد PSR‌ها استفاده می‌شد که در مدارگرد شناسایی ماه ناسا دور ماه می‌چرخند. این حساسیت بالا به آن اجازه می دهد تنها با استفاده از مقدار کمی نور خورشید که از مناظر اطراف منعکس می شود، به آن مناطق تاریک نگاه کند.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2354286-nasa-picture-is-best-yet-of-a-permanently-shadowed-region-on-the-moon/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

دهانه شاکلتون با جزئیاتی که قبلاً دیده نشده بود

توسط احمد گل کار

احمد گل کار