غیبت اورانوس در ماه را تماشا کنید

از آنجایی که ماه در مقایسه با هر چیزی که در آسمان شب می بینیم بسیار به زمین نزدیک است، بسته به اینکه از کجا نگاه می کنید، در نقاط مختلف نسبت به ستارگان و سیارات ظاهر می شود. این بدان معنی است که غیبت های ماه، جایی که به نظر می رسد ماه در مقابل یک سیاره حرکت می کند،…


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25534033-100-watch-a-lunar-occultation-of-uranus/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

اگر در اروپا، شمال آفریقا یا شمال غرب آسیا زندگی می‌کنید، می‌توانید اورانوس را ببینید که از پشت ماه می‌گذرد و در این ماه در یک غیبت نادر ماه در سمت دیگر ظاهر می‌شود.

فضا


7 سپتامبر 2022

توسط احمد گل کار

احمد گل کار