فاجعه ای در انتظار منابع آبی آسیای مرکزی است

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از رسانه های داخلی، کوبانیسبیک کولف در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: واقعیت این است که به دلیل تغییرات اقلیمی، در دهه 1950 و در 25 تا 30 سال آینده آسیای میانه رو به رو خواهد شد. در شرایط بسیار سختی که به آن رسیده است به طوری که منابع آب بین 30 تا 50 درصد کاهش یافته است.

به گفته کارشناسان، افزایش دمای کره زمین و کاهش منابع آب بزرگترین خطری است که بشر امروزی را تهدید می کند و آسیای مرکزی یکی از آسیب پذیرترین مناطق در برابر این تغییرات در بین کشورهای آسیایی و اروپایی است که به دلیل وابستگی شدید اقتصاد آسیای مرکزی به منابع طبیعی ممکن است اقتصاد این منطقه را با مشکلات جدی مواجه کند.

به گزارش ایرنا، تاجیکستان و قرقیزستان که رودخانه های اصلی آسیای میانه ابتدا از آن عبور می کنند، بر استفاده از منابع آبی برای احداث نیروگاه تاکید دارند، در حالی که کشورهای همسایه ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان این اقدام را هدر دادن آب می دانند. منابع و اختلال.آنها کشاورزی خود را می دانند.

فاجعه ای در انتظار منابع آبی آسیای مرکزی است

کارشناسان آسیای مرکزی همچنین بارها هشدار داده اند که احتمال وقوع جنگ بر سر آب تهدیدی جدی برای این منطقه محصور در خشکی است، زیرا آب برای این “نیروی حیات” به بزرگترین مشکل بین کشورهای پایین دست و بالادست این منطقه تبدیل شده است. شرق

کلوف به خشکسالی سال 2021 و کاهش محصول در این منطقه اشاره کرد و افزود: در آسیای میانه از جمله قرقیزستان تا سال 2028 حجم رودخانه ها کاهش می یابد و این ممکن است به فاجعه ای برای کشور تبدیل شود.

فاجعه ای در انتظار منابع آبی آسیای مرکزی است

این مقام مسئول اضافه کرد: بر این اساس نیاز مبرمی به توزیع منطقی آب در کشاورزی، استفاده از فناوری های نوین آبیاری کم مصرف، حفظ بهره وری طبیعی اراضی آبی با تدوین مجموعه روش های احیای کشاورزی برای کشت محصولات خواهد بود.

کشورهای پایین دستی نیز مدعی هستند که استفاده نادرست از کشورهای بالادست باعث خشک شدن دریاچه آرال و آسیب رساندن به محیط زیست شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84933166/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87

وی گفت: بر اساس نتایج مطالعات اخیر پژوهشکده قرقیزستان، جریان رودخانه ها به شدت کاهش می یابد و کمبود آب منجر به قطع آبیاری و از بین رفتن محصول و کمبود شدید مواد غذایی می شود.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار