فارغ التحصیلان کشاورزی از دانشگاه ها دوره های آموزش حرفه ای را می بینند


تهران – ایرنا – رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) گفت: دوره‌های آموزشی و مهارتی این مرکز با هدف افزایش مهارت و ظرفیت کشاورزان آینده، جوان‌تر کردن و مبتنی بر دانش بخش کشاورزی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964388/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار