فرآورده های نفتی و پتروشیمی از مالیات صادراتی معاف شدند

اعمال مقررات مربوط به خرید محصولات کشاورزی و دامی وارداتی از شرکت های ایرانی فعال در مناطق دریایی.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از بخش دولتی ایرنا، هیات وزیران در اجرای بند (بند) تبصره (6) قانون مالی 1401 کل کشور و اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای دستیابی به جهش در تولید دانش بنیان. وی و جلوگیری از صادرات موسسات مورد نیاز در سطح کشور، فهرست مواد اولیه و نیمه خام و فرآورده های معدنی و فرآورده های نفتی، گازی و پتروشیمی که درآمد صادراتی آنها مشمول مالیات در اقصی نقاط کشور است را تعیین کرد.

نظر به اینکه تصمیم مندرج در بند (ن) تبصره (8) قانون دارایی کل کشور مصوب 1401 مبنی بر اولویت خرید از شرکت های ایرانی فعال در زمینه کشاورزی فراسرزمینی در واردات محصولات کشاورزی و. فرآورده های دامی در شرایط مساوی عیناً تکرار مصوبه مندرج در بند (م) تبصره (8) قانون بودجه سال 1401 کل کشور است، هیئت وزیران به منظور جلوگیری از ایرادات شورای اسلامی، تصویب کرد. آیین نامه اجرای بند (م) تبصره (8) ماده واحده قانون دارایی 1400 به عنوان آیین نامه اجرایی بند (ن) تبصره (8) ماده واحده قانون دارایی کشور. سال جاری باید اجرایی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84910436/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

بر اساس این گزارش، در اجرای بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه 1401 کل کشور، به منظور کاهش انگیزه صادرات کالاهای کم ارزش افزوده و بر این اساس زمینه تحقق دانش اقتصادی و توسعه زنجیره ارزش حاصل از تولید و گذر از فروش مواد خام از طریق حمایت از صنایع پایین دستی و همچنین درآمدهای مالیاتی کشور به منظور افزایش ثبات منابع مالی دولت، درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی. و صنایع اعم از بیلت، بلوم و اسلب، نفت، گاز و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در کلیه مناطق کشور مشمول مالیات و عوارض گمرکی صادراتی و فهرست از مواد خام و نیمه خام علاوه بر موارد ذکر شده و موارد مندرج در مصوبه سال گذشته دولت، دوره هایی تعیین و به تصویب هیأت وزیران برسد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار