فرآیند صادرات پیاز و سیب زمینی هرمزگان برقرار است


بندرعباس – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: صادرات محصولات پیاز و سیب زمینی در این استان بر اساس مقررات مربوطه انجام می شود و این روند ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113980/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار