فرصت های همکاری متقابل ایران و زیمبابوه در زمینه کشاورزی


تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی ضمن تشریح مسائل مطرح شده در دیدار با وزیر شیلات، آب، اقلیم و توسعه روستایی جمهوری زیمبابوه، اعلام کرد: موضوعاتی مانند کشاورزی قراردادی، دانش فنی، انتقال فناوری. با بازگشایی ظرفیت های تولیدی دو کشور، مکانیزاسیون کشاورزی، سموم دفع آفات، کودهای شیمیایی، تولید و پرورش آبزیان در قفس مورد بررسی قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029370/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار