فرماندار: اجرای طرح پنج هزار هکتاری آبیاری تحت فشار سقز تسریع شود


سنندج – ایرنا – فرماندار ویژه شهرستان سقز گفت: اجرای طرح آبیاری تحت فشار در محدوده سد چراغ ویس این شهرستان سرعت و فعالیت بیشتری را می طلبد تا مشکلات ساکنان منطقه پس از اتمام آن مرتفع شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106310/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D8%B2

توسط احمد گل کار

احمد گل کار