فرماندار ویژه شهرستان ری: برای رفع مشکلات حوزه تولید به شدت تلاش می کنیم


شهرری – ایرنا – معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهر ری گفت: حل مشکلات حوزه تولید وظیفه ماست و برای رفع آنها سخت تلاش می کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065784/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار