فروش برنج واریز شده در شمال کشور تا 2 هفته آینده


ساری – ایرنا – مدیرعامل مرکز تجارت بین‌الملل و پایانه صادرات برنج کشور واقع در آمل گفت: در پی دستور استاندار مازندران مبنی بر جمع‌آوری برنج از شالی‌کاران، این محصول غذایی در استان به فروش می‌رسد. 2 هفته آینده


منبع: https://www.irna.ir/news/85104415/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار