فروش تخم مرغ درب واحدهای تولیدی 40 درصد زیر قیمت مجاز/آگهی قیمت تخم مرغ در بسته بندی 30تایی


تهران- ایرنا- رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری پرورش دهندگان طیور کشور از کاهش 40 درصدی قیمت تخم مرغ در دروازه واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: قیمت مصوب تخم مرغ 30 بسته ای. تعیین و اعلام شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138367/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار