فروش ماهی با وانت در کردستان تهدید یا فرصت


سنندج – ایرنا – عرضه ماهی به بازار از طریق وانت ماهی با قیمتی کمتر از فروشگاه های ثابت همزمان با شروع فصل صید از منابع آبی کردستان باعث استقبال مردم از این محصول و قرار دادن مجدد آن در اختیار شهروندان شده است. سبدهای غذایی، اما کارشناسان نگران رعایت آن هستند. مسائل بهداشتی از ارائه دهندگان مسافرتی ناشی می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977629/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار