فعالیت بخش خصوصی در 98 درصد صنایع غذایی کشور


ایلام – ایرنا – مدیرکل دفتر صنایع غذایی و تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 98 درصد از صنایع غذایی کشور اعم از صنایع تولیدی، تبدیلی و صادراتی متعلق به بخش خصوصی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968158/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار