فناوری هسته ای، روشی استراتژیک برای افزایش کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی


تهران – ایرنا – رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: فناوری هسته ای روشی راهبردی و علمی برای افزایش کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی است که باید به درستی از آن استفاده کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128203/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار