فیلترینگ محصولات جالیزی – ایرنا

فیلترینگ محصولات جالیزی

تهران-ایرنا-تغییر نحوه کشت یکی از موضوعاتی است که همواره مورد توجه فعالان حوزه کشاورزی و اسناد بالادستی بوده است. در همین راستا از اوایل مهرماه به منظور خودکفایی در مایحتاج اولیه و تامین امنیت غذایی، برخی محصولات خالص مشمول تعرفه صادراتی شدند که برخی کارشناسان نسبت به آن انتقاد دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84922292/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار