فیلم؛ تولید جنین گاو در استان البرز


کرج – ایرنا – یک شرکت دانش بنیان در استان البرز برای اولین بار در منطقه خاورمیانه و کشور موفق به تولید جنین گاو شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045813/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2

توسط احمد گل کار

احمد گل کار