فیلم | آغاز برداشت برنج در مازندران در سایه بازار دلهره


ساری – ایرنا – نخستین برداشت مکانیزه برنج مازندران از روز جمعه با حضور وزیر جهاد کشاورزی در هکتاری از شالیزارهای روستای کریم کالا لاله آباد بابل در سایه بازار کشاورزان دلهره آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169278/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4

توسط احمد گل کار

احمد گل کار