فیلم | شتاب هرمزگان برای توسعه مزارع پرورش میگو


بندرعباس – ایرنا – مسعود بارانی رئیس اداره شیلات هرمزگان در مراسم هتک حرمت 2 هزار هکتاری مزرعه پرورش میگو در میناب گفت: با حمایت استاندار هرمزگان و سازمان شیلات کشور 1500 هکتار از مزارع پرورش میگو کلنگ زنی شده است. از ابتدای دولت سیزدهم در این استان به اجرا درآمد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068183/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88

توسط احمد گل کار

احمد گل کار