قانون حمایت از آبزیان اصلاح شود


تهران – ایرنا – رئیس سازمان شیلات ایران می گوید: از آنجایی که قانون حمایت از آبزیان مربوط به زمان هایی است که شیلات فقط در حوزه صیادی فعالیت می کرد، اصلاح قانون در این مورد ضروری است، زیرا در حال حاضر فعالیت های آبزی پروری یک فعالیت عمده است. بخشی از آن پتانسیل تولید دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036789/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار