قانون فوق العاده ساده ای که همیشه شما را از پیچ و خم بیرون می آورد

گم شدن در پیچ و خم سرگرم کننده نیست و در موارد نادری که بدون نقشه یا دید پرنده در پیچ و خم گیر کرده اید، انتخاب مسیر برای رفتن دشوار است. ریاضیات ابزارهایی را در اختیار ما قرار می دهد که می توانیم از آنها استفاده کنیم – به ویژه توپولوژی، که در مورد اشکال و نحوه اتصال آنها است.

تصویر پیش فرض New Scientist

یواشکی ترین پیچ و خم ها به گونه ای طراحی شده اند که تا حد امکان گیج کننده باشند، با بن بست ها و اتصالات یکسان. اما یک قانون فوق العاده ساده وجود دارد که همیشه شما را از پیچ و خم بیرون می آورد، مهم نیست چقدر پیچیده باشد: همیشه به راست بپیچید.

هر پیچ و خم استاندارد…


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25934471-200-the-stunningly-simple-rule-that-will-always-get-you-out-of-a-maze/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار