قدردانی از ساداتی نژاد توسط انجمن رسانه های کشاورزی


تهران- ایرنا- اتحادیه رسانه های کشاورزی و صنایع غذایی کشور با اهدای لوح سپاس به وزیر جهاد کشاورزی از درایت و مدیریت عملکرد وزیر جهاد کشاورزی در حوزه کشاورزی و تامین مواد غذایی و مثبت و مثبت قدردانی کرد. چشم انداز استراتژیک رسانه های متخصص کشاورزی و استقبال از منتقدان با راه حل رسانه ای قدردانی.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079252/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار