قیمت ارز کالاها و نهاده های بخش کشاورزی اعلام شد


تهران- ایرنا- فهرست قیمت ارز کالاها و نهاده های کشاورزی از سوی معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115148/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار