قیمت انواع میوه و صیفی در هفته سوم تیرماه 1402 اعلام شد


تهران – ایرنا – رئیس اتحادیه میوه و تره بار تهران جزئیات قیمت میوه های درجه یک تا سه و صیفی را بر اساس فهرست بهای عمده محصولات کشاورزی در میدان میهوتبر از 28 تا 25 تیرماه 1402 اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164639/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار