قیمت انواع چای برای بازگشایی ثبت سفارش بررسی شده است


تهران- ایرنا- وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: قیمت های پیشنهادی دریافتی از سندیکای چای در جلسه کمیته قیمت بورس چای اعلام شد و نظرات دستگاه های نظارتی در خصوص قیمت انواع چای مورد بررسی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156117/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار