قیمت تضمینی برگ سبز چای اعلام شد


تهران- ایرنا- قیمت جدید خرید تضمینی برگ سبز چای برای سال 1402 از سوی وزیر جهاد کشاورزی اعلام شد که بر اساس آن قیمت برگ سبز درجه یک 13 هزار و 990 تومان و برگ سبز چای درجه دو تعیین شده است. 11500 تومان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066702/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار