قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید ۱۱۵۰۰ تومان تعیین شد.

وی شرایط کشور را برای تعیین قیمت خرید تضمینی سخت دانست و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، برای سال زراعی جدید نسبت به سال گذشته هزار تومان افزایش قیمت داشته ایم که خوب است. عدد. .

به گفته ساداتی نژاد، قیمت خرید تضمینی سال گذشته گندم معمولی کیلویی 10 هزار و 500 تومان بود که به عنوان هدیه هزار تومانی برای حمایت از کشاورزان دیده شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84881355/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سید جواد ساداتی نژاد شامگاه چهارشنبه در گفت و گوی تلویزیونی با موضوع قیمت گذاری کالای صادراتی جالیزی به سمت خودکفایی در کالاهای اساسی، افزود: در راستای حمایت از کشاورزان به ازای هر سال 1500 تومان یارانه کشت به کشاورزان پرداخت می شود. هکتار محصول گندم

توسط احمد گل کار

احمد گل کار