قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید ۱۱۵۰۰ تومان تعیین شد.

به گفته ساداتی نژاد، قیمت خرید تضمینی سال گذشته گندم معمولی کیلویی 10 هزار و 500 تومان بود که به عنوان هدیه هزار تومانی برای حمایت از کشاورزان دیده شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84881355/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سید جواد ساداتی نژاد شامگاه چهارشنبه در گفت و گوی تلویزیونی با موضوع قیمت گذاری کالای صادراتی جالیزی به سمت خودکفایی در کالاهای اساسی، افزود: در راستای حمایت از کشاورزان به ازای هر سال 1500 تومان یارانه کشت به کشاورزان پرداخت می شود. هکتار محصول گندم

وی شرایط کشور را برای تعیین قیمت خرید تضمینی سخت دانست و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، برای سال زراعی جدید نسبت به سال گذشته هزار تومان افزایش قیمت داشته ایم که خوب است. عدد. .

توسط احمد گل کار

احمد گل کار