قیمت ماهی تولید داخل افزایش نیافته است


تهران – ایرنا – رئیس انجمن تولیدکنندگان سم کشور با بیان اینکه قیمت سموم تولید داخل افزایش نیافته است، گفت: تعرفه واردات سموم آماده 2 درصد است که در داخل کشور وارد و به فروش می رسد اما گاهی اوقات. کیفیت خوبی ندارند و حتی در برخی موارد مضر هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982532/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار