قیمت مصوب جدید هر کیلوگرم شیر خام اعلام شد


تهران- ایرنا- رئیس انجمن دامپروری ایران قیمت مصوب جدید هر کیلوگرم شیر خام را 15 هزار تومان برای تولیدکنندگان اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110020/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار