قیمت مصوب مرغ و تخم مرغ در پایان فروردین ماه سال آینده تعیین و اعلام شده است


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم مرغ 73 هزار تومان و هر شانه تخم مرغ 100 هزار تومان است و توافق شده است. که قیمت تا پایان فروردین ماه سال آینده به همین صورت خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100200/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار