قیمت مصوب گوشت مرغ 63000 تومان بود

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار تهران گفت: قیمت مرغ گرم از امروز در میادین میوه و تره بار تهران 60 هزار و 600 تومان می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84923650/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DB%B6%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF

بر اساس این گزارش، قیمت مرغ 63 هزار تومان در ستاد تنظیم بازار مصوب و به تایید معاونت بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی نیز رسیده است.

به گزارش ایرنا، محسن شیراوند گفت: با توجه به افزایش هزینه تولید مرغ و برای ادامه تولید، قیمت مرغ از 59 هزار و 800 تومان به 63 هزار تومان افزایش یافته است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار