قیمت مواد اولیه و دستمزد کارگر دلیل اصلی افزایش قیمت شیر ​​خام است


تهران – ایرنا – مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه در صورت عدم اصلاح قیمت ها با کاهش تولید و تعطیلی مواجه می شویم، گفت: افزایش نرخ دستمزد کارگری، نهاده های دامی، مواد اولیه، انرژی و … حمل و نقل در قیمت شیر ​​خام تمام شده کارآمد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85107408/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار