قیمت های فعلی گوشت قرمز در بازار اشتباه است/ 10 ماه است جلوی صادرات را نگرفتیم


تهران – ایرنا – سرپرست معاونت برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی قیمت های فعلی بازار گوشت قرمز را جعلی خواند و گفت: با ورود وزارت جهاد کشاورزی به توزیع گوشت منجمد در تهران، بازار این محصول به بازار عرضه شد. به زودی تعدیل خواهد شد


منبع: https://www.irna.ir/news/84995747/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار