قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ به 53 هزار تومان رسیده است


تهران- ایرنا- قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در میادین میوه و تره بار 53 هزار تومان به دلیل افزایش عرضه و ریزش مستمر است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967412/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار