قیمت گوشت مرغ در بازار کاهش یافت؛ کیلویی 50 تا 58 هزار تومان


تهران – ایرنا – قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ 63 هزار تومان است و این در حالی است که قیمت این محصول همچنان در بازار بین 50 تا 58 هزار تومان فروخته می شود که کمتر از قیمت مصوب است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962978/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DB%B5%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار