قیمت گوشت مرغ همچنان زیر 60 هزار تومان است


تهران- ایرنا- بررسی های میدانی نشان می دهد قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار بین 50 تا 55 هزار تومان به فروش می رسد در حالی که قیمت مصوب این محصول برای مصرف کنندگان 63 هزار تومان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004995/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DA%A9%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار