قیمت گوشت کاهش می یابد / واردات گوشت از رومانی و استرالیا از هفته آینده


تهران – ایرنا – رئیس انجمن عرضه کنندگان فرآورده های خام دامی از کاهش قیمت گوشت خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، از ابتدای هفته آینده گوشت تازه باکیفیت رومانی و استرالیا وارد کشور می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051894/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار