لازمه دستیابی به یک جامعه شاد، حفظ امنیت غذایی در کشور است


تهران – ایرنا – نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: حفظ امنیت غذایی یک ملت و همچنین امنیت مواد غذایی صادراتی بسیار مهم است و برای داشتن خانواده ای شاد و با نشاط باید سلامت روان جامعه را حفظ کنیم. .


منبع: https://www.irna.ir/news/85153877/%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار